Copyright & Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© Copyright 2001 Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Mr. M.A.C. Vermunt.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt geen controle heeft. Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers.